Un forum ortodox veritabi
Hexaimeron Cosmologie Calendar Astronomie Intrebari Frecvente
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu unul născut, care s-a născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, nu făcut, cel de-o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi s-a făcut om.
Şi s-a răstignit pentru noi în timpul lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi s-a suit la ceruri şi sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi cred întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, care din Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl şi Fiul este închinat şi slăvit,
care a grăit prin prooroci. Într-una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vină. Amin.
De vine maniheul, Marcion, Valentin sau filosofii greci şi-ţi spun că materia a preexistat, spune-le lor: La început a făcut Dumnezeu cerul şi pămantul !
Dar sunt unii oameni fără judecată, care, chiar după atâta învăţătură, încearcă să nu creadă; unii nu îngăduie ca lumea aceasta să aibă un creator;
alţii spun că lumea şi cele din lume s-au făcut de la sine; în sfârşit, alţii spun că toate s-au făcut dintr-o materie preexistentă.
Uită-te cât de mare e înşelăciunea diavolului ! Cum a abuzat de uşurătatea gândirii celor ce slujesc înşelăciunii !
Sf. Ioan Gura de Aur
Dar descoperirea Dumnezeiască, în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, ne spune dimpotrivă: Pământul este întâi, atât ca timp, cât şi ca însemnătate, iar Soarele,
al doilea. Dacă mintea nu ne-ar fi aşa de încătuşată de modelele intelectuale ale vremii (n.n. Big-Bang, gauri negre, etc.), de nu ne-am teme aşa de tare
să fim socotiţi „rămaşi în urmă”, nu ne-ar veni aşa de greu să ne deschidem minţile spre această explicaţie alternativă a începuturilor lumii.
Ieromonah Serafim Rose
 

anul 7530 de la Facerea lumii
preluarea informatiilor de pe acest sait se poate face cu citarea sursei - hexaimeron.ro